Privacyverklaring

Living Mobility is een congres over gebiedsontwikkeling en mobiliteit. Dit congres is een initiatief en tevens handelsnaam van Ananda Groag, gevestigd in Amsterdam en geregistreerd onder KvK nummer 59189428. We leggen je graag uit welke gegevens wij verzamelen, waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Persoonsgegevens die we verwerken:

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Indien je als bezoeker van de website op de hoogte gehouden wilt worden over het congres verzamelen we de gegevens die jij aan ons verstrekt welke noodzakelijk zijn om je te informeren Dit zijn email adres, naam en bedrijfsnaam. Wij gebruiken regelmatig het programma MailChimp voor het verzenden van updates.
  2. Voor het congres worden kaarten verkocht, hiervoor zullen we registratie gegevens verzamelen die nodig zijn voor de verstrekking van toegangsbewijzen, het informeren van bezoekers voorafgaand en na afloop van het congres en het welslagen van het evenement op de dag zelf. Betaling zullen we via een - nader te vermelden - derde partij (bijvoorbeeld Eventbrite) afhandelen. We zullen met deze partij een verwerkingsovereenkomst sluiten. Om geïnteresseerden op de hoogte te houden en voor het registreren van aanmeldingen Voor het aanvragen van kortingscodes en aanbiedingen op onze website ontkom je er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. Wij begrijpen dat jij als bezoeker of klant daar moeite mee kan hebben. We leggen je graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Gebruik van onze site

Living Mobility  houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina's. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker of klant af te stemmen. We analyseren onder andere bezoekersgedrag. Als je onze site gebruikt, worden er cookies op je computer gezet. Living Mobility gebruikt alleen functionele en technische cookies. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten. Living Mobility gebruikt cookies voor het analyseren en verbeteren van de site. Wil je niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in je browser 'cookies off' in. Op Living Mobility vind je links naar andere websites. Hoewel we niet zo maar links naar andere sites plaatsen, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de omgang van deze organisaties met jouw gegevens. Bekijk hiervoor het privacyverklaring van de betreffende website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen nóóit jouw gegevens aan derden en gebruiken het niet voor andere doeleinden dan voor het congres. We zullen jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden voor de afhandeling van registratie en betaling (via een derde partij zoals Eventbrite) of in de context van het evenement, zonder contactgegevens. Dit betekent dat we de mogelijkheid hebben om een lijst met aanwezige organisaties en personen kunnen delen met jou en andere bezoekers en/of sponsoren om onderling netwerken te bevorderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Living Mobility bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na afloop van het congres zullen wij je benaderen voor een evaluatie en stellen we je de vraag of je geïnformeerd wilt blijven over toekomstige events en activiteiten van Living Mobility. Gegevens die van belang zijn voor onze boekhouding worden volgens de verplichte bewaartermijn van de Belastingdienst van 7 jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
  • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Living Mobility;
  • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Living Mobility een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Living Mobility van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
  • Gebruikers van Living Mobility kunnen hun persoonsgegevens inzien en zo nodig laten corrigeren. Wil je dit, stuur dan een verzoek naar Living Mobility per e-mail: info@living-mobility.com. Stuur bij je verzoek wel een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs. Living Mobility reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken op jouw verzoek.
  • Hoe we persoonsgegevens beveiligen:

Living Mobility neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@living-mobility.com

Wijzigingen

Living Mobility heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring van Living Mobility.